مجازی سازی

پردازش ابری و سيستم های مجازی سازی از انقلابی ترين مباحث دنيای فناوری اطلاعات و ارتباطات است كه در چند سال اخير بنيان بسياری از مراكز داده (ديتا سنتر) و سيستم متمركز در سازمان ها و شركت های بزرگ و حتی كوچك را متحول ساخته است.

آنچه ما در واحد پردازش ابری و مجازی سازی انگاره نت انجام می دهيم:

  • پياده سازی سرورهای ESX شركت "ويمور"
  • ارائه راه كار های مجازی سازی مبتنی بر Hyper-V
  • متمركز سازی سرورهای سازمانی
  • ارائه راه كار های پشتيبان سازی در سازمان ها و شركت ها
  • راه كار های طراحی پياده سازی و نگهداری مراكز داده (ديتا سنتر) ‌به صورت اختصاصی در محل سازمان ها و شركت ها