طراحی نرم افزار

طراحی منطبق بر خواست كاربران و آنهم به گونه ای كاربر پسند و قابل استفاده، هنری است كه بعد از چندين سال تجربه در واحد طراحی و برنامه نويسی نرم افزار انگاره نت تحقق يافته است.

آنچه ما در واحد طراحی و برنامه نويسی انگاره نت انجام می دهيم:

  • تجزيه و تحليل، طراحی و پياده سازی ‌نرم افزار های سفارشی ‌كاربران
  • پياده سازی نرم افزار های آرشيو و جستجوی اطلاعات به صورت حرفه ای ‌و تخصصی
  • پياده سازی نرم افزار های گزارش ساز
  • اجرای نرم افزار های خلاصه مباحث همايش ها و سمينار ها