فرمولهای مهم در شبکه های سیمی و بیسیم(قسمت2) /مفهوم و محاسبه منطقه فرنل Fresnel Zone

نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ذخیره
کد خبر: 151 زمان انتشار: 04 شهری